Youtube

[quote]To live lightheartedly but not recklessly; to be gay without being boisterous; to be courageous without being bold; to show trust and cheerful resignation without fatalism – this is the art of living.

Sống vô tư nhưng không khinh suất; vui tươi nhưng không ầm ĩ; can đảm nhưng không liều lĩnh; tin tưởng và vui vẻ cam chịu nhưng không theo thuyết định mệnh – đó là nghệ thuật sống.

___La Fontaine___[/quote]

Quà tặng cuộc sống: Sự tái sinh của chim ưng

[youtube url=”video_url” width=”500″ height=”300″]

 

[vimeo url=”https://www.youtube.com/watch?v=WPzg5Mw7Ipg” width=”500″ height=”300″]

 

 

[tab]
[tab_item title=”TITLE”]CONTENT_HERE[/tab_item]
[tab_item title=”TITLE”]CONTENT_HERE[/tab_item]
[tab_item title=”TITLE”]CONTENT_HERE[/tab_item]
[/tab]

 

[button size=”medium” src=”URL_HERE”]TEXT_HERE[/button]

 

[image_slider]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”IMAGE_SOURCE”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”IMAGE_SOURCE”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”IMAGE_SOURCE”] Description [/image_items]
[/image_slider]

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *